SEGLING 2000!

Från januari till juni år 2000, seglade den svenska båten Regina Maris från Thailand till Sverige. Skeppare ombord var Gunnar Lundgren, och med sig hade han en handplockad besättningen av allt ifrån noviser till rutinerade oceanseglare.

SEGLINGSVÄG:
Thailand, Maldiverna, Röda Havet, Suezkanalen, Medelhavet, Atlanten, Engelska kanalen, Nordsjön, Kielkanalen och Östersjön upp till Stockholm.

Hur tacklade man piratproblemet i NO Afrika? Kom sjösjukan att att ställa
till problem? Vad gjorde nattvakten ombord långt ute till havs?
Hur klarade besättningen av att bli långseglare? ..........

Ta del av den avslutade seglatsen i ord och bild.

Simma Lugnt!
Gunnar Lundgren
skeppare