Under "SEGLING-2000" fungerade familjens döttrar Sara och Johanna som webmasters för hemsidan. Via kortvågsradio överfördes text och bild till Sverige och de mottagna digitala filerna omvandlades av flickorna till gångbart HTML material.

Sara fyllde 13 år den 23 februari 2000 och är den yngsta medlemmen i familjen Lundgren.
Hon fungerade under projektet som huvudansvarig för sajten.
E-adress:
sara@kos.w.se

Johanna är 15 år och familjens storasyster. Trots att datorer inte är hennes största passion, hjälpte hon regelbundet till med underhållet av hemsidan.
E-adress: johanna@kos.w.se

Flickornas uppdatering av hemsidan har varit och är mycket uppskattad av alla de tusentals besökare som regelbundet loggat in på sajten.